Archiwum z listopada, 2008

O G Ł O S Z E N I E

13 listopada 2008

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa
Ojców 15
32-047 Ojców


 O G Ł O S Z E N I E

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa ogłasza konkurs na wynajem pomieszczeń
o powierzchni użytkowej 54 m2, znajdujących się w Ojcowie w budynku Bazaru Warszawskiego.

Oferty można składać w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku w miejscowości Ojców – pod adresem Ryszard Bosak, Ojców 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 18.
Kryteria wyboru zostały określone w uchwale Zarządu.

Dnia 20 listopada 2008 roku o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, połączone z prezentacją ofert złożonych przez zainteresowanych
i wyborem najkorzystniejszej oferty.

załącznik nr 1- pobierz
załącznik nr 2- pobierz

Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Ojcowa