Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa
32-047 Ojców 15

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa:
Mariusz Szafrański
tel. 503 081 865
NIP: 677-19-21-043
Nr KRS: 0000135500
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu O/Skała
Nr konta bankowego: 43 8450 0005 0020 0200 1821 0001