Stowarzyszenie

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój miejscowości Ojców, w szczególności:

 • Organizacja i wspieranie inwestycji zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
 • Promocja turystyczna Ojcowa.
 • Działania zmierzające do podniesienia estetyki wyglądu miejscowości.
 • Wspieranie działań zmierzających do ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej.
 • Współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym, lokalnymi władzami, Samorządem Wsi
 • Ojców oraz ośrodkami działającymi na terenie innych parków narodowych.

Formy działania Stowarzyszenia są następujące:

 • Podejmowanie i finansowanie inwestycji proekologicznych.
 • Reklama i promocja miejscowości.
 • Organizowanie imprez masowych.
 • Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej.
 • Dbałość o utrzymanie jednolitości stylowej architektury miejscowości.
 • Propagowanie idei ochrony środowiska.